Наукові гуртки

НАУКОВІ ГУРТКИ

План роботи гуртка Контрастивне вивчення мов

План роботи гуртка Неологізми та ідіоми сучасної англійської мови

План роботи гуртка Проблеми та перспективи розвитку перекладу

План роботи гуртка EnglSpeakClub гурток _

План роботи гуртка Актуальні проблеми наукової комунікації

План роботи гуртка Українська культура в контексті європейського мистецького дискурсу

План роботи гуртка Міжкультурна комунікація і діалог культур

План роботи гуртка Українська мова в історичному вимірі

План роботи гуртка PsycholDevevopPerson

План роботи гуртка Socialwork

План роботи гуртка Іноземна мова відеоматеріали

План роботи гуртка Шведська мова

План роботи гуртка LegalSystEhgl-SpeakCountr

План роботи студ наук гуртка_Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму

План роботи студ наук гуртка_Політія

План роботи студ наук гуртка_Соціологічний вимір

План роботи студ наук-практ груток_Арт_клуб

План роботи студ наук-практ груток_Майбутнє психології

План роботи гуртка ProfEnglRecordManagem

План роботи студ дискусійного кіноклубу_Історія європейської філософії видатні мислителі

План роботи студ наук гуртка_Софія