Освітньо-професійні програми

ОС БАКАЛАВР

ОПП  Документознавство та інф діяльність_

ОПП Інформаційна аналітика та соціальні комунікації

ОПП Філологія

ОПП  Психологія бізнесу

ОПП Психологія

ОПП Практична психологія

ОПП Соціальна робота

ОС МАГІСТР

ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ PhD