Каталог навчальних дисциплін вільного вибору для першого (бакалавського) рівня вищої освіти