Про нас

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій (скорочено – ФЛСК) створено на базі реформованого Навчально-наукового гуманітарного інституту (скорочено – НН ГМП 1 лютого 2019 року.

Значущість факультету в структурі Національного авіаційного університету визначають вектори розширення впливу на світовий ринок освітніх послуг та є відповіддю на зростання запиту глобалізованого суспільства у фахівцях гуманітарних і соціально-поведінкових спеціальностей.

Колектив факультету – це науковий та освітній осередок професіоналів, орієнтованих на підготовку інтелектуальної еліти нашої країни. З-поміж науково-педагогічних працівників факультету науковий ступінь доктора чи кандидата мають 71%, а вчене звання доктора або доцента – 65% осіб.

 Більш детально зі структурою факультету можна ознайомитися в меню “Кафедри”. 

ТОП 5 цікавих фактів про факультет

  1. У складі нашого факультету – найбільше кафедр
  2. 2. На факультеті створено наукову школу «Педагогічна майстерність викладача ЗВТО», яка є єдиною в Україні серед технічних ЗВО.
  3. Факультет є фундатором традиційних освітньо-соціальних проєктів «НАУ носить вишиванку»; «НАУ любить рідну мову»; «Тиждень психології в НАУ»
  4. У складі факультету стрімко розвиває діяльність Товариство молодих учених
  5. Учасники творчого об’єднання студентів та аспірантів факультету завжди виборюють призові місця у фестивалях «Студентська весна», «Кубок ректора», «STARTfest»

Наші можливості

Наші випускники працюють у провідних установах України:

Міністерство освіти і науки України;

аналітичні служби Верховної Ради України;

Освітній Центр Верховної Ради України;

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД);

Громадська організація «Форум нових політичних лідерів»;

Інститут психології НАПН України ім. Г.С. Костюка;

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;

Авіакомпанія SkyUp Airlines;

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району;

Аеропорт «Жуляни»;

Державна авіаційна служба України;

Київський міський центр зайнятості;

ТОВ “ОС УКРАЇНА”(Giunti Psychometrics), м. Київ;

Відділ фізіології мозку та психофізіології НДІ фізіології імені П. Богача ННЦ «Інститут біології» КНУ ім. Тараса Шевченка;

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, м. Київ;

Інститут проблем реєстрації інформації НАПН України;

Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій;

Інститут раціонально-інтуїтивної терапії «Я»;

Міжнародний центр розвитку і лідерства ILDS;

Перелік спеціальностей (науковий ступінь і тривалість навчання)

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітньо-професійна програма – Документознавство та інформаційна діяльність. Освітні ступені Бакалавр (термін навчання – 4 роки), Магістр (термін навчання – 1 рік, 4 місяці)

Освітньо-професійна програма – Інформаційна аналітика та соціальні комунікації. Освітній ступінь Бакалавр (термін навчання – 4 роки).

033 «Філософія»

Освітньо-професійна програма – Філософія комунікації. Освітній ступінь Магістр (термін навчання – 1 рік, 4 місяці).

035 «Філологія»

Спеціалізація – 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». Освітні ступені Бакалавр (термін навчання – 4 роки), Магістр (термін навчання – 1 рік, 4 місяці).

053 «Психологія»

Освітньо-професійна програма – Психологія. Освітні ступені Бакалавр (термін навчання – 4 роки), Магістр (термін навчання – 1 рік, 4 місяці)

Освітньо-професійна програма – Практична психологія. Освітні ступені Бакалавр (термін навчання – 4 роки), Магістр(термін навчання – 1 рік, 4 місяці)

Освітньо-професійна програма – Психологія бізнесу. Освітні ступені Бакалавр (термін навчання – 4 роки), Магістр (термін навчання – 1 рік, 4 місяці)

231 «Соціальна робота»

Освітньо-професійна програма – Соціальна робота. Освітні ступені Бакалавр (термін навчання – 4 роки), Магістр (термін навчання – 1 рік, 4 місяці)

ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ PhD

015 – Професійна освіта, Освітньо-наукова програма «Професійна освіта»

053 – Психологія, Освітньо-наукова програма «Психологія»

Міжнародне співробітництво

Визнанням наукових здобутків факультету є укладання договорів із закордонними науковими та освітніми установами. Плідна співпраця з науковцями Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Грузії, Італії, Канади, Литви, Латвії, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Румунії, Словенії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції та інших країн дозволяє щороку проводити більше двадцяти Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів.

Офіційний web-портал університету, факультетський репозитарій, система індексації наукової активності, співпраця зі стейкхолдерами, створення соціально-освітніх проєктів, ефективна профорієнтаційна політика дозволяють репрезентувати факультет як глобальну науково-освітню соціальну мережу.

Докладно про діяльність факультету, наукові заходи, дані для роботодавців, перелік стейкхолдерів, життя студентів та інша цікава й корисна інформація – на сайті Факультету та у соціальних мережах Facebook , Instagram,  Tik tok