Про нас

На факультеті працює висококваліфікований колектив, серед яких – 25 докторів наук і професорів, 180 доцентів і кандидатів наук. Станом на 1 лютого 2019 року до складу факультету входить 12 кафедр, із них 7 – випускові, 3 навчально-наукові та 9 навчальних лабораторії, комп’ютерні класи, лінгафонні кабінети, спортивний комплекс тощо. Більш детально зі структурою факультету можна ознайомитися в меню “Кафедри”. 

Створення у структурі Національного авіаційного університету навчального підрозділу гуманітарного спрямування пов’язане з двома важливими аспектами.

По-перше, невпинно зростає запит суспільства на фахівців гуманітарного профілю, підготовлених до професійної діяльності з урахуванням особливостей певних галузей з притаманною їм специфікою. Найбільш яскравий приклад цьому демонструє авіаційна галузь, яка відрізняється наявністю потенційних небезпек та високим рівнем складності авіаційної техніки і процесу її експлуатації. За сучасних умов безпека авіації найбільшою мірою визначається саме фактором людини. Багатовимірність людського фактору обумовлює актуальність мовної, психологічної, соціологічної, документознавчої складових. Напрацювання авіаційної галузі щодо роботи з фактором людини є найкращими взірцями для багатьох інших галузей діяльності з особливими умовами праці та підвищеним рівнем відповідальності, що створює значний суспільний попит на фахівців-гуманітаріїв, підготовлених в Національному авіаційному університеті.

По-друге, наявність гуманітарної складової в структурі такого навчального закладу, як Національний авіаційний університет, працює на підсилення традиційних напрямів підготовки фахівців, де викладання гуманітарних дисциплін відповідно до сучасних умов потребує кардинального переформатування. Потужні кадрові ресурси для забезпечення гуманітарної складової у підготовці авіаційних та суміжних фахівців інженерно-технічного профілю були сформовани завдяки розвитку у структурі Гуманітарного інституту відповідних кафедр як фахових та наукових осередків з можливостями актуальних спеціалізацій та поглибленого викладання гуманітарних дисциплін. 

Докладно про діяльність факультету, наукові заходи, дані для роботодавців, перелік стейкхолдерів, життя студентів та інша цікава й корисна інформація – на сайті Факультету та у соціальних мережах Facebook InstagramTwitter , а також у паблік групі Telegram .