Атестаційний екзамен здобувачів вищої освіти ОС Магістр ОПП Практична психологія

27 та 29 вересня на кафедрі педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій пройшов атестаційний екзамен зі спеціальності 053 «Психологія» освітньо-професійної програми «Практична психологія»  освітнього ступеня «Магістр» денної та заочної форм навчання.

З вітальним словом до здобувачів звернулася заступник декана з наукової та міжнародної діяльності, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Анжеліка Кокарєва, а також – голова комісії – заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г. С.Костюка НАПН України, д.психол.н., професор Олег Кокун.

До складу екзаменаційної комісії увійшли: голова – Кокун Олег Матвійович – заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г. С.Костюка НАПН України, д.психол.н., професор;

члени комісії – Алпатова Олександра Валентинівна, професор кафедри педагогіки та психології професійного світи, к.психол.н., доцент,

Проскурка Наталія Миколаївна, доцент кафедри педагогіки та психології професійного світи, к.психол.н., доцент,

Волошина Валентина Віталіївна – професор кафедри авіаційної психології, д.психол.н., професор,

Литвинчук Леся Михайлівна – професор кафедри авіаційної психології, д.психол.н., професор;

 секретар комісії – Патруль Марія Вікторівна старший викладач кафедри педагогіки та психології професійної освіти.

У процесі вирішення поставлених завдань здобувачі вищої освіти продемонстрували професійні компетентності практичних психологів: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність генерувати нові ідеї (креативність); уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, які виникають у професійній діяльності психолога та у життєвій сфері.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *